O digitálne vzdelávanie prejavili záujem aj českí a slovenskí podológovia

Digitálne vzdelávanie je vo vyspelom svete dnes už samozrejmým a veľmi efektívnym spôsobom online výučby a distribúcie digitálnych vzdelávacích a prezentačných obsahov. V Čechách a na Slovensku sme s týmito vecami trošičku pozadu a preto ma vždy poteší, ak o moderné technológie a kreatívne vzdelávanie prejavia záujem okrem nadnárodných korporácií aj menšie skupiny, školy, či profesijné odbory.

V uplynulý týždeň sme okrem termínov bežných dizajnérskych kurzov realizovali aj seminár s účastníčkou, ktorá pôsobí v profesnom združení českých a slovenských podológov a zaujímala sa o možnosti digitálneho vzdelávania a vývoja online obsahov. Účastníčka pôsobí vo vedení tejto organizácie a lektoruje českých a slovenských podológov, ktorých je takmer  šesťsto. Až doposiaľ realizujú svoje školenia výlučne osobnou formou. To si samozrejme vyžaduje množstvo času, organizačného úsilia a nákladov, ktoré by sa dali ušetriť ale najmä spružniť vzdelávanie – rôzne novinky a vzdelávacie obsahy v profesnom odbore totiž budú dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Keďže v ich profesnom združení už o digitálnom vzdelávaní uvažujú dlhšie, vznikla myšlienka realizovania uceleného skupinového školenia pre lektorov-podológov, v oblasti možností tvorby digitálnych vzdelávacích obsahov a správy a riadenia vzdelávania vo vzdelávacom systéme.

Keďže ide o špecializovaný kurz z oblastí digitálneho dizajnu a mLearningu, ktorého rovnaký alebo podobný typ aktivity poskytujeme podľa dostupných informácií v ČR a SR iba my, návrh sme prijali a veríme, že sa dočká úspešnej realizácie.

Be the first to comment

Leave a Reply