O ďalšom vývoji a smerovaní tohto projektu – mLEARNING SK roadmap

Dnešný článok nebude ani tak inšpiráciou či tutoriálom, ale skôr redakčným príspevkom, ktorý sumarizuje prvú dekádu rozvoja vzdelávacieho projektu mLEARNING SK a hlavne – pokúsime sa predstaviť náš ďalší vývoj a to minimálne na polrok ďalší.

Hneď v úvode treba poznamenať, že vzdelávame kurzy grafiky, dizajnu a tvorby webstránok od roku 2007.  Avšak ucelené portálové riešenie s vlastným redakčným a vzdelávacím systémom – mLEARNING SK – funguje iba od januára tohto roka. Je to na Slovensku prvé vzdelávacie riešenie v tomto odbore. Za tento relatívne krátky čas sme v doslova hektickom režime pripravili várku 45 predmetových kurzov s hovoreným výkladom, testami a animáciami. Tieto predmety a kurzy detailne a s patričným rozhľadom rozoberajú problematiky a témy v oblasti počítačovej grafiky a odborov dizajnu aj pre úplných začiatočníkov. K tomu sme pripravili sériu štartovacích softvérových tréningov s ukážkami práce a to pre všetky kľúčové aplikácie, v ktorých dizajnéri pracujú – InDesign (printová, reklamná a propagačná grafika), Dreamweaver (webdizajn a tvorba webstránok), Flash (interaktívny dizajn a multimédiá), a ďalej Illustrator a Photoshop ako kreatívne aplikácie, spoločné a potrebné do štúdia všetkých odborov dizajnu.

Ak sa pýtate, na akých princípoch a víziach vznikol portál mLEARNING SK, jedným z dominantných motívov je pochopenie skutočnosti a faktu, že dnes už nestačí poskytovať jednotématické kurzy typu InDesign začiatočník, InDesign pokročilí a podobne (poskytujeme aj tie, ale nie ťažiskovo). Dnešný grafik a dizajnér musí byť človekom omnoho multifunkčnejším a oveľa viac a komplexnejšie pripraveným do praxe. Problémom by nebolo technické a didaktické zlúčenie viacerých kurzov do jedného a vytvorenie vzdelávacích programov – to zvládne každá vzdelávacia inštitúcia.  Problémom by bolo nastavenie cien týchto aktivít vzhľadom k možnostiam záujemcov o kurzy. Skrátka – klasické kurzy by sa buď nesmierne predražili, alebo boli neefektívne. Do hry vstupuje ešte jedna skutočnosť, že dnes sa už hromadné kurzy nerealizujú ani zďaleka tak bežne ako predtým. Dnes sú úplne bežné aj individuálne termíny. Všetky tieto tlaky a snaha o modernizáciu vzdelávania nás motivovali k tomu, aby sme vyvinuli efektívne a moderné kombinované vzdelávacie programy, ktoré pokryjú komplexné témy, budú za rozumnú cenu, budú akreditované a ušetria účastníkom kopec času, cestovania, peňazí a námahy. A takým je mLEARNING SK. Skrátka – účastníci nastúpia do termínu, obdržia prihlasovacie údaje do vzdelávacieho systému a v prvej časti kurzu sa učia doma z multimedálnych kurzov všetky základy, teórie, ukážky a základný nácvik. Takto pripravení sa následne zúčastnia klasického vzdelávania v učebni, kde sa rozoberajú pokročilejšie témy, riešia zadania, úlohy, príklady, ktoré postupne vyústia do uceleného záverečného praktického projektu na zvolenú tému, alebo zameranie.

S výsledkami tohto riešenia sme po pol roku veľmi spokojní. Máme až trojnásobný nárast účastníkov, dokážeme efektívne (pre obe strany, nás aj účastníkov) realizovať aj komplexné kurzy, ktorých časová rozloženosť umožňuje lepšie a hlbšie pochopenie, priestor pre experiment a vlastné objavovanie a celkovo kladieme dôraz na vlastnú aktivitu účastníkov – v rámci princípov a myšlienok EÚ o kľúčových kompetenciách, medzi ktoré patrí aj kreativita a sebariadené vzdelávanie v digitálnej ére. Samozrejme, naďalej sme schopní poskytovať aj doterajšie klasické prezenčné kurzy a vyhovieť prakticky ľubovoľným požiadavkám účastníkov – najmä ak pôjde o skupinové či firemné vzdelávania a dovzdelávania.

Čo sa týka digitálnych vzdelávacích obsahov, v nasledujúcom polroku plánujeme:

  • Dolaďovanie existujúcich obsahov v kurzoch a predmetoch – radi by sme vychytali niektoré preklepy, audiochybky alebo iné nedostatky, ktoré sa do prvej verzie v tej rýchlosti dostali
  • Rozširovanie obsahov – v odbore Webdizajn a tvorba webstránok napríklad pribudne modul k HTML5, CSS3 a responzívnej tvorbe webstránok a zároveň, ich implementácia v prostredí vývoja v Adobe Dreamweaver (modul zapneme na požiadanie bezplatne všetkým minulým účastníkom našich kurzov v odbore Webdizajn a tvorba webstránok, súvisiacich predmetov a softvérového výcviku Adobe Dreamweaver)
  • Rozšírenie ponuky kurzov – radi by sme dostali do nášho menu aj odbory motion design (animácie, efekty) a problematiku práce s videom, ktorých kľúčové aplikácie sú Adobe After Effects a Adobe Premiere Pro. Budeme hľadať k týmto odborom lektorov – ak ste sami odborníkmi v tejto oblasti, alebo niekoho poznáte, odporučte nám ich mailom na: info@mlearning.sk
  • Vytvorenie virtuálnej učebne – v týchto dňoch sme uviedli v našom vzdelávacom systéme do testovacej prevádzky vzdelávacie riešenie pre videokonferencie, webináre, konzultácie, dovzdelávanie a podobne. Teda o aktivity naživo, so zdieľaním obrazoviek, ukážkami, ba dokonca aj interaktívnou tabuľou
  • Posilnenie komunitnej komunikácie na sociálnych sieťach – až doposiaľ sme sa týmto veciam venovali pramálo. Radi by sme to zmenili.
  • Systém inšpirácie a tipov – plánujeme zriadenie sms a e-mail služby, pomocou ktorej budete v istom časovom období pravidelne obdržiavať aj po skončení kurzov interaktívne tipy a triky pre svoju prácu vo forme mobilných aplikácií a videotutoriálov. Veríme, že vás táto ,,drobnosť“ vždy poteší a inšpiruje.

Naša práca nás baví a to je najlepšia motivácia aká môže byť. Máme pevné odhodlanie pripravovať pre vás také aktivity, ktoré vám prinesú čo najvyšší úžitok, budú efektívne, pohodlné a moderné – skrátka mLEARNING.

– red –

Be the first to comment

Leave a Reply