jaroslav.verlik

 

 

 

 

Jaroslav VERLÍK
lektor & konzultant
pre odbory digitálneho dizajnu a multimédií

PROFESNÁ ŠTRUKTÚRA

2014 – 2017 – konateľ  DIGITAL PRO s.r.o.
Pozície: Lektor, Inštruktor, Product designer, Product manager
Spoločnosť DIGITAL PRO s.r.o. prevádzkuje štyri inovatívne digitálne online vzdelávacie produkty (komunitné portály s online učebňami):
mLEARNING SK – Inštitút digitálneho dizajnu a multimédií, 
eAUTOŠKOLA SK – Prvá online učebňa pre autoškoly a vodičov z povolania,
EDUTEST systems – Aktivizačné, poradenské a vzdelávacie programy pre nezamestnaných, 
AUTOŠKOLÁK SK – Profesný a vzdelávací portál Slovenskej komory inštruktorov autoškôl (SKIA)
V uvedených vzdelávacích produktoch poskytujeme nami vyvinuté digitálne vzdelávacie obsahy v ucelených prostrediach pre správu a riadenie výučby (online učebne) pre svojich klientov (firmy, školy, organizácie) formou licenčných prístupov a zároveň v týchto oblastiach poriadame aj vlastné vzdelávacie aktivity pre koncových klientov (verejnosť, jednotlivci…). Viac na: www.digitalpro.sk

2013 – 2014 MULTIMEDIÁLNE PROJEKTY, MULTIMEDIA DIZAJN
V roku 2012 autor posúva a rozširuje svoje profesné pôsobenie o prácu s ľuďmi a rozbieha projekt vývoja a tvorby elektronických testovacích a tréningových softvérových aplikácií a diagnostických nástrojov pre oblasti – kariérna diagnostika, motivácia, komunikácia, rozvoj mäkkých zručností, konzultácie, odborné testy a prípravy na skúšky, tréningové aplikácie a celoživotné vzdelávanie. Firma postupne prechádza od dodávateľských činností k vývoju a realizácii vlastnej produkcie, v rámci spoločnosti Andromedia SK, s.r.o.

2011 – 2014 VZDELÁVANIE – ELEARNING DESIGN & DEVELOPMENT
Od roku 2011 sa autor venuje teórii a praxi navrhovania elearningových vzdelávacích aktivít a obsahov. Vyučuje digitálne technológie, dizajn e-aktivít, praktický vývoj digitálnych vzdelávacích obsahov. Prevádzkoval menší komunitný priestor na www.captivate.sk, z ktorého vznikol komplexnejší projekt mLearning.SK

2007 – 2014 VZDELÁVANIE – GRAFIKA, DIZAJN A IT
V roku 2009 premenoval spoločnosť Gemedia, existujúcu od roku 2002, na nový názov – Andromedia SK. Činnosť spoločnosti sa rozširuje na oblasť vzdelávania, poriadania online kurzov, tvorbe e-learningových digitálnych vzdelávacích obsahov, tvorbe digitálnych publikácií a publikovaniu na internete. Lektoruje aplikácie Acrobat, Illustrator, InDesign, Photoshop, Presenter, Captivate, Dreamweaver a Flash Professional. Pôsobil ako lektor v niekoľkých eurovzdelávacích projektoch, na ktorých odučil vyše 1100 absolventov v stovke vzdelávacích termínov. Naďalej prevádzkuje grafické štúdio a poskytuje služby svojim dlhoročným klientom.

2003-2014 GRAFIKA A GRAFICKÝ DIZAJN
Od roku 2005 sa intenzívne vzdeláva v oblasti grafického dizajnu ako grafik časopisov a novín v programoch Adobe Creative Suite. Niekoľko ďalších rokov graficky ale aj obsahovo pripravoval do tlače najrôznejšie tlačové a webové produkty pre firmy, vydavateľov a klientov ako menšia reklamná agentúra.

1997 – 2003 ŽURNALISTIKA
Profesnú kariéru začínal v roku 1997 ako redaktor v denníkoch Košický Večer, Nový Čas a ďalších ako reportér. V roku 2004 knižne vydal zbierku publicistických reportáží so sociálnym podtextom – Východniarske osudy. O rok na to sa spolupodieľal na vydávaní dvoch regionálnych týždenníkov ako šéfredaktor a začínajúci grafik. Ako novinár na voľnej nohe prispieval do viacerých celoslovenských spravodajských a mienkotvorných periodík.

ŠTÚDIUM, CERTIFIKÁCIE, ČLENSTVÁ

  • V oblasti vied sa autor profesne zameriava najmä na disciplíny pedagogiky a psychológie. V pedagogike ide najmä o andragogiku a dikdaktiku, v psychológii najmä sociálnu psychológiu a psychológiu práce.
  • K aktivitám v oblasti celoživotného vzdelávania, HR assessment / development aktivít v praxi absolvoval v roku 2013 odborné školenie Assessment / Development center – praktické postupy (A_SET Bratislava)
  • V tom istom roku získal medzinárodný certifikát k poskytovaniu a interpretácii pracovných dotazníkov prestížnej americkej spoločnosti HOGAN assessment systemn Inc. USA.. Je oprávnený interpretovať výsledky testov a dotazníkov na úrovni certifikovaného odborníka.
  • Do tretice, autor úspešne absolvoval súkromné vzdelávanie v Košiciach, na kurze Andragogické minimum a ďalšie kurzy.
  • Štúdium:: Prešovská univerzita v Prešove – špecializácia v pedagogike: výchova a vzdelávanie dospelých (andragogika).
  • Člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých SR, člen skupiny Adobe Connect Partner, Adobe Education Group, Člen Matice Slovenskej, člen Slovenského syndikátu novinárov
  • Držiteľ akreditovaných kurzov počítačovej grafiky a webdizajnu MŠ SR.

VOĽNÝ ČAS

Vo voľnom čase sa autor venuje veteránom a československým historickým vozidlám. Prevádzkuje najčítanejší spravodajský portál o veteránoch na www.veterany.eu. Renovoval vlastný historický autobus Karosa ŠL 11 Turist, prevádzkoval dobové vozidlo Karosa LC 735.00. V súčasnosti sa nadchýňa nad menším historickým tátošom, Škoda 105S -:)

Be the first to comment

Leave a Reply