Musí grafik v dnešnej dobe ilustrobánk vynájsť vždy nanovo koleso?

Na našich kurzoch som sa stretol so zaujímavou otázkou – či je dnes ešte nutné vzdelávať sa v odboroch grafiky, keď na webe v posledných rokoch pribudlo množstvo  fotobánk a ilustrobánk, kde si môžete vyberať z nepreberného množstva hotových grafických produktov alebo aspoň elementov. Ich kvalitu teraz neskúmajme, je v škále pochybná až výborná. Ich cena podobne – od bezplatných bračikov po kvalitné ale vcelku drahé dielka.

Je to zaujímavá otázka. Na prvý pohľad by sa totiž mohlo zdať – áno, grafici všetkých krajín tohto sveta dnes chŕlia do bánk ohromné množstvá grafík, šablón, motíov, predlôh, ba dokonca aj v oblasti vektorovej grafiky vznikli špecializované firmy, ktoré to vyrábaju, chŕlia, handlujú, kupčia s obrázkami, kresbami, hotovými predlohami a podobne. Tak načo sa to učiť? Má dnešný grafik nanovo vynachádzať koleso?

Ja osobne by som chcel zaujať k tejto problematike triezvy racionálny postoj. Ak niečo pripravujem pre klienta,, najprv si ucelím zadanie, vyviniem rámcovú predstavu a potom robím rešerše, cez ktoré si dolaďujem inšpiráciu. A súčasťou týchto prípravných fáz je aj návšteva ilustrobánk a fotobánk. Pretože razím zásadu – nebudem vynachádzať koleso, ktoré je už vynájdené. Ak v existujúcich zdrojoch nájdem vhodný motív alebo element, bez váhania ho použijem. Avšak celková tvorba vizuálu, dizajnovanie, obhájenie pred klientom a ďalšie procesy až po prípravu finálneho produktu je beztak na mne ako dizajnérovi. Musím vlastniť a ovládať softvéry, ovládať všetky príslušné teórie a technológie, vedieť ich prenášať a využívať v praxi, obhájiť svoju prácu atď atď.

Oplatí sa teda vzdelávať? Určite. Môžu byť užitočné webové zdroje? Môžu. Zmenilo sa teda niečo? Áno – hotové grafiky mi nielen že nemôžu ,,poškodiť“, ale naopak – pomáhajú ušetriť čas a námahu, čím sa zároveň do istej miery vyrovnáva pomer nákladov na dielo a odplaty zaň, čo býva v dnešných zložitých podmienkach na trhu o to uvítateľnejšie.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply