MŠ SR a AIVD sa sporia o elearningový projekt CVANU

V našom bloku aktualít odkazujeme na tento zaujímavý spor, ohľadom realizácie projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Spor vznikol na základe tlačovej správy Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD), ktorá namietala údajnú nesystémovosť a celkové ohrozenie súkromného vzdelávania na Slovensku možným zamedzením hospodárskej súťaže zo strany štátu, ktorý prostredníctvom peňazí z ESF chce prevádzkovať rozsiahly elearningový systém a udeľovať rôzne odborné osvedčenia absolventom. Celý spor si môžete pozrieť na tomto linku.

Be the first to comment

Leave a Reply