O projekte

Odborníci dnes hovoria, že nastáva prechod od informačnej spoločnosti k takzvanej ,,trvalo sa učiacej spoločnosti”. Celoživotné vzdelávanie a rozvoj kladú v zrýchľujúcom sa tempe nové požiadavky na  finančne efektívnu a pritom trvalú dostupnosť vzdelávacích obsahov a rozvojových aktivít v ucelených systémoch, dostupných kedykoľvek, kdekoľvek a odkiaľkoľvek. Preto už dnes v mnohých spoločnostiach vstupujú segmenty vzdelávania a personalistiky do procesov digitalizácie. Niet sa čo čudovať. Nasadenie digitálnych technológií a multimédií do  vzdelávania a práce s ľuďmi je moderným a vysoko účinným spôsobom, ako efektivizovať a zároveň štandardizovať  vzdelávanie, testovanie,  trénovanie, hodnotenie, poradenstvo, konzultácie, databázovanie, budovanie knowledge management systémov, budovanie knižníc a zdrojov, zdieľanie, komunikáciu a ďalšie procesy, ktoré súvisia s ľudskými zdrojmi a ich rozvojom. A čo je pritom najdôležitejšie a najvzrušujúcejšie - dostupnosť takýchto riešení je dnes prakticky pre akúkoľvek firmu oveľa viac bližšie a reálne, než kedykoľvek predtým.

Hovorí sa, že všetko je dnes už na webe. Všetko je v počítačoch, tabletoch a mobiloch. Aj učiť sa možno kdekoľvek a kedykoľvek. Naše projekty mLearning.sk a Edutest systems sú presne o tom - o modernom a multimediálnom rozvoji ľudského potenciálu, o vzdelávaní a využívaní ucelených riešení (systém + obsahy) a o správe a riadení výučby a rozvoja ľudského potenciálu.

Portál mLearning.sk je na Slovensku prvý ucelený online vzdelávací portál pre všetkých záujemcov o vedomosti a zručnosti, teda záujemcov o získanie digitálnych kompetencií pre moderné multimediálne vzdelávanie a HR procesy.. Obsahuje výučbu vo forme multimediálnych materiálov a lekcií sú spracované ako hovorené prezentácie, interaktívne e-booky, audio, video a animácie, elektronické testy s vyhodnocovaním a ďalšie zdroje.

Zabudnite na ,,tlsté" knihy, ktoré nikdy neprečítate a spusťte si vzdelávanie hravou a interaktívnou formou. Je jedno, či používate počítač, notebook, tablet alebo smartfón - noste si svoje vzdelávanie stále so sebou a učte sa alebo testujte kedykoľvek a kdekoľvek.

Prajeme vám príjemné a užitočné chvíle na tomto portáli.

tím MLEARNING SK

Posledná zmena: Štvrtok, 23 júl 2015, 22:27