Aktualizované k: 01.05.2021

Dobrá správa pre všetkých záujemcov o rekvalifikačné akreditované vzdelávanie, hradené Úradmi práce prostredníctvom projektov rekvalifikácie KOMPAS+ a REPAS+. Naše kurzy grafiky, grafického designu, webdesignu a tvorby webstránok, ako aj kurzy interaktívneho designu a multimédií môžete u nás absolvovať aj v roku 202. Pripravili sme pre vás tlačivá a všetky inštrukcie.

Vyberte si akreditovaný program

V rámci celkového akreditovaného programu Digitálny design a multimédiá máme pre  vás  pripravené kombinácie dvojíc možných akreditovaných odborov (teda dvojodborové zamerania), alebo jedno komplexné semestrálne akreditované štúdium (štvorodborové zameranie). Tieto programy sú pre vás zostavené tak, aby vám poskytli skutočne kvalitnú rekvalifikáciu s rozsahom a obsahom ako nikde inde!

Naše vzdelávacie programy majú v porovnaní s inými ponukami na trhu s podobným obsahom a rozsahom suverénne najnižšiu cenu. Ako uchádzač si sám/sama vyberáte svoju budúcu kvalifikáciu a aj poskytovateľa a svoj zámer predkladáte ako požiadavku na úrad práce. Nedajte sa preto nikým otvorene či skryto odhovoriť. Ak sa vám naše ponuky pozdávajú, ako úplne prvý krok kontaktujte najprv nás a poskytneme vám viac informácií k tomu, aby bola vaša požiadavka riešená korektne a schválená.

Vyberte si teda z našej ponuky:

>> DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – semestrálne akreditované štúdium (štyri voliteľné odbory), multiodborová rekvalifikácia
(osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

>> DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – dvojodborové zamerania
(voliteľná dvojica odborov, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

    • vyberte si vyššie z ponuky 6 akreditovaných odborov

Pokyny pre žiadateľov o štúdium cez KOMPAS+

Ak ste si vybrali, pripravili sme pre vás elektronicky vyplňovateľné formuláre PDF, ktoré obsahujú  oficiálne tlačivo Požiadavky na kompetenčný kurz, vydané ÚP, naše potvrdenie o akreditácii a Prihlášku na kurz / štúdium.

POSTUP:

Stiahnite si elektronicky vyplňovateľné tlačivo Požiadavky na kompetenčný kurz KOMPAS+ a Prihlášku na kurz / štúdium tu:

>> 2021 Požiadavka KOMPAS+
>> 2022 Prihláška na Kurz | Štúdium | Členstvo

Tlačivo Požiadavky obsahujú časti: A, B,

  • V časti A vyplňte vaše údaje a pošlite nám celý dokument ako bežnú prílohu na emailovú adresu: info@digitaldesign.sk.
  • V časti B vám prihlášku potvrdíme, opečiatkujeme a doplníme údaje o najbližšom termíne konania. Zašleme vám ju vytlačenú klasickou poštou na papieri.
  • K nami potvrdenej časti prihlášky B doložíte ostatné prílohy a celé odovzdáte na vašom Úrade práce, pre schvaľovanie (do 15 dní),
  • Po schválení nám osobne alebo poštou doručíte Potvrdenie o príspevku pre poskytovateľa rekvalifikácie (vydá vám úrad práce) + podpísané Obchodné a zmluvné podmienky DigitalDesign.sk
  • Prezenčné časti výučby našich akreditovaných kurzov a semestrálnych vzdelávacích programov prebiehajú v učebni v biznis centre ASTON Building na Werferovej 1 v Košiciach na 1. poschodí (vpravo).

Ak potrebujete poradiť, kedykoľvek nás kontaktujte:
Tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvihnutia vzdelávame!)
info@digitaldesign.sk

Be the first to comment

Leave a Reply