Slovenská republika v súčasnosti formou dotácie odborných kurzov a vzdelávania, hradených z prostriedkov EÚ, poskytuje skvelý dotačný systém pre nezamestnaných aj zamestnaných a iných záujemcov o prácu. Realizuje ich cez úrady práce. Vyberte si:

MOŽNOSŤ č. 1: Bezplatné kurzy KOMPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ)

Táto možnosť je určená pre všetkých NEZAMESTNANÝCH ZÁUJEMCOV (uchádzačov o prácu evidovaných na Úrade práce) o rekvalifikačné akreditované vzdelávanie, hradené Úradmi práce prostredníctvom projektov rekvalifikácie KOMPAS+. Naše kurzy grafiky, grafického designu, webdesignu a tvorby webstránok, ako aj kurzy interaktívneho designu a multimédií môžete u nás absolvovať aj v roku 2022.

MOŽNOSŤ č. 2: Bezplatné kurzy pre zamestnaných a iných záujemcov o nové zamestnanie (ZoZ) – projekt NESTRAŤ PRÁCU VZDELÁVAJ SA!

Táto možnosť je určená pre všetkých ZAMESTNANÝCH A INÝCH ZÁUJEMCOV na Slovensku (študenti, dôchodcovia, zamestnaní atď.). Úrad práce rozbehol od januára 2022 úplne nový projekt podpory a rozšírenia alebo zmeny kvalifikácie pre všetkých ZAMESTNANÝCH pod názvom NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA! Ak si chcete prehĺbiť, rozšíriť alebo zmeniť prácu a odbornosť, neváhajte a kontaktujte nás. Tento projekt je určený pre zamestnaných a teda nie je podmienkou byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie (pre nezamestnaných slúži naďalej projekt KOMPAS+). Viac info: ÚPSVaR > Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“

Ako na to? Najprv si vyberte akreditovaný program

V rámci celkového akreditovaného programu Digitálny design a multimédiá máme pre  vás  pripravené kombinácie dvojíc možných akreditovaných odborov (teda dvojodborové zamerania), alebo jedno komplexné semestrálne akreditované štúdium (štvorodborové zameranie). Tieto programy sú pre vás zostavené tak, aby vám poskytli skutočne kvalitnú rekvalifikáciu s rozsahom a obsahom ako nikde inde!

Naše vzdelávacie programy majú v porovnaní s inými ponukami na trhu s podobným obsahom a rozsahom suverénne najnižšiu cenu. Ako uchádzač si sám/sama vyberáte svoju budúcu kvalifikáciu a aj poskytovateľa a svoj zámer predkladáte ako požiadavku na úrad práce. Nedajte sa preto nikým otvorene či skryto odhovoriť. Ak sa vám naše ponuky pozdávajú, ako úplne prvý krok kontaktujte najprv nás a poskytneme vám viac informácií k tomu, aby bola vaša požiadavka riešená korektne a schválená.

Vyberte si teda z našej ponuky:

>> DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – semestrálne akreditované štúdium (štyri voliteľné odbory), multiodborová rekvalifikácia
(osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR č. 3556/2022/57/1)

>> DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ – dvojodborové zamerania
(voliteľná dvojica odborov, osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní, MŠ SR)

 • vyberte si vyššie z ponuky 6 akreditovaných odborov ľubovoľnú dvojicu

Krok č. 2: Pokyny pre žiadateľov o štúdium cez KOMPAS+ (UoZ)

Ak ste si vybrali, pripravili sme pre vás elektronicky vyplňovateľné formuláre PDF, ktoré obsahujú oficiálne tlačivo Požiadavky na kompetenčný kurz, vydané ÚP, naše potvrdenie o akreditácii a Prihlášku na kurz / štúdium.

POSTUP:

Stiahnite si elektronicky vyplňovateľné tlačivo časť B, Požiadavky na kompetenčný kurz KOMPAS+ a Prihlášku na kurz / štúdium tu:
>> 2022 Požiadavka KOMPAS+ od 9.9.2022

>> 2022 Prihláška na Kurz | Štúdium

Tlačivo Požiadavky obsahuje časť B:

 • V časti B vyplňte iba vaše údaje a pošlite nám celý dokument ako bežnú prílohu na emailovú adresu: info@digitaldesign.sk., spolu s vyplneným dokumentom Prihlášky na Kurz | Štúdium
 • Následne, časť B vám potvrdíme, opečiatkujeme a doplníme údaje o najbližšom termíne konania. Zašleme vám ju vytlačenú klasickou poštou na papieri.
 • K nami potvrdenej časti prihlášky B doložíte dovyplnené ostatné časti + ostatné prílohy a odovzdáte dokumenty na vašom Úrade práce, pre schvaľovanie (v termíne najmenej 15 dní pred začiatkom vzdelávania),
 • Po schválení nám osobne, skenom cez email, alebo poštou doručíte Potvrdenie o príspevku pre poskytovateľa rekvalifikácie (vydá vám úrad práce) + podpísané Obchodné a zmluvné podmienky DigitalDesign.sk
 • Prezenčné časti výučby našich akreditovaných kurzov a semestrálnych vzdelávacích programov prebiehajú v učebni v biznis centre ASTON Building na Werferovej 1 v Košiciach na 1. poschodí (vpravo).

Krok č. 2: Pokyny pre žiadateľov o štúdium cez projekt NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA! (ZoZ)

Ak ste si vybrali, pripravili sme pre vás elektronicky vyplňovateľný formulár Prihlášku na kurz / štúdium.

POSTUP:

Stiahnite si elektronicky vyplňovateľné tlačivo Žiadosť o poskytnutie príspevku ZoZ + Prihláška na kurz / štúdium tu:
>> 2022 Žiadosť_o_poskytnutie_prispevku_na_vzdelávanie_ZoZ
>> 2022 Prihláška na Kurz | Štúdium | Členstvo

Tlačivo Požiadavky obsahujú časti: 1 a 2,

 • V časti 1 vyplňte vaše údaje a pošlite nám celý dokument ako bežnú prílohu na emailovú adresu: info@digitaldesign.sk, spolu s vyplneným dokumentom Prihlášky na Kurz | Štúdium
 • V časti 2 vám prihlášku potvrdíme, opečiatkujeme a doplníme údaje o najbližšom termíne konania. Zašleme vám ju vytlačenú klasickou poštou na papieri.
 • K nami potvrdenej časti prihlášky 2 doložíte dovyplnenú časť 1 + ostatné prílohy a odovzdáte dokumenty na vašom Úrade práce, pre schvaľovanie (v termíne najmenej 15 dní pred začiatkom vzdelávania),
 • Po schválení nám osobne alebo poštou doručíte Potvrdenie o príspevku pre poskytovateľa rekvalifikácie (vydá vám úrad práce) + podpísané Obchodné a zmluvné podmienky DigitalDesign.sk
 • Prezenčné časti výučby našich akreditovaných kurzov a semestrálnych vzdelávacích programov prebiehajú v učebni v biznis centre ASTON Building na Werferovej 1 v Košiciach na 1. poschodí (vpravo).

Ak potrebujete poradiť, kedykoľvek nás kontaktujte:
Tel. 0948 203 003 (v prípade nezdvihnutia vzdelávame!)
info@digitaldesign.sk

Be the first to comment

Leave a Reply