Kurz Teória grafického dizajnu

O grafickom dizajne ste už určite počuli neraz. Dobrý dizajn, zlý dizajn, niekomu sa niečo páči, inému nie, Skrátka – čo človek to názor. I napriek tomu, že grafický dizajn je veľmi subjektívna disciplína a v istom zmysle má každý právo považovať to isté dielo za veľmi pekné alebo naopak nesmierne odpudzujúce,, existuje určitá sústava pravidiel alebo akýchsi vodítok, pomocou ktorých by sme mali vedieť rámcovo definovať takzvaný dobrý dizajn. Teda hovorovo, či je niečo dobré alebo zlé.

V tomto kurze sa budeme orientovať predovšetkým na dizajn tlačovín a grafiky, teda navrhovanie a grafická práca bude prebiehať v počítači, v prostredí špecializovaných softvérov. Tejto forme grafického dizajnovania hovoríme digitálny dizajn. Samozrejme, všetky zásady a postupy pre dobrý grafický či digitálny dizajn platia pre akékoľvek médium, na ktorom sa takzvane dizajnuje, avšak každý z nich má aj svoje špecifiká. Platí to aj pre digitálny dizajn.

Osnova

TEORETICKÁ ČASŤ

 • Čo je grafický design,
 • Biologické a psychické predispozície,
 • Grafický cit a zrenie,
 • Prvky na ploche, ich vlastnosti a vzťahy,
 • Základné kamene designu,
 • Multimédiá,
 • Podporné prvky – čiary, rámčeky, rástre, spád, prázdny priestor,
 • Nástroje organizácie práce,
 • Výrazy – bod, línia, smerové tendencie, tvary,
 • Montáž, vlastnosti

PRAKTICKÁ ČASŤ (v učebni):

 • Ako to nerobiť… – galéria grafického odpadu
 • Predtým a potom… prepracované návrhy
 • Designérsky rozbor donesených prác účastníkov
 • Diskusia, záver

DOSTUPNÉ ORGANIZAČNÉ FORMY:
Prezenčne
: áno, naša učebňa Alejova 5, Košice
Online: áno, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video – od 1 účastníka
Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku
Ďalšie informácie: 0948 203 003, info@mlearning.sk

mLearning_mark