Kurz Prepress a predtlačová príprava

Predtlačová príprava dát – alebo z angličtiny prevzatý a často používaný termín prepress – je používaný v tlači a vydavateľskom priemysle pre procesy a postupy, ktoré zabezpečujú optimálnu prípravu grafických podkladov a dát pre profesionálnu tlač na komerčných produkčných zariadeniach. Z tejto definície nám teda vyplýva, že predtlačová zahŕňa okrem grafických a dizajnérskych prác v grafikovom počítači aj následnú výrobnú prípravu a to napríklad tlačových foriem, dosák, nosičov obrazov, platní alebo iných podkladov, ktoré sú samotnou materiálnou čiže fyzickou prípravou pre finálnu realizáciu, teda výrobu na tlačiarenskom stroji.

V tomto kurze predtlačovej prípravy sa sústredíme najmä prv spomínanú prípravu tlačových dát, teda počítačové spracovanie a úpravu obrázkov a textov a ich export do kvalitného tlačového súboru, a to so všetkými dôležitými prvkami tak, aby pracovník tlačiarne dokázal ďalej súbor spracovávať už priamo pre potreby konkrétneho tlačiarenského stroja.

Osnova

  • Úvod do prepressu,
  • Formáty PostScript a PDF,
  • Príprava rástrov a vektorov,
  • Kontrola písiem, farieb, linkov,
  • Záverečná kontrola v aplikácii,
  • Tvorba korektného tlačového PDF,
  • Overenie v Acrobate – panel Preflight

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu
(už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

DOSTUPNÉ FORMY:
Prezenčne: áno,
naša učebňa, Alejova 5, Košice
Prezenčne LIVE: áno, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
Online: LMS, áno, >>prejsť do online učebne
Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku

mLearning_mark