Používame LMS Moodle vo vzdelávaní a personalistike

Účastníci kurzu sa naučia ovládať najpoužívanejší online systém pre správu a riadenie vzdelávania a hodnotenia osôb – LMS Moodle. Moodle je bezplatne šírený online vzdelávací systém, ktorý ponúka nepreberné možnosti správy a riadenia výučby vo firemných a komerčných prostrediach (vzdelávacie inštitúcie, samostatní lektori atď.).

Pomocou Moodlu môžete vytvárať elektronické kurzy, vytvárať predmety, kurzy, vytvárať a spravovať kontá účastníkov, vytvárať skupiny (triedy), zadávať rôzne typy aktivít (prednáška,tréning, test, kniha, súbor, webová stránka, SCORM balíček atď.), sledovať plnenie učebných plánov, komunikovať s účastníkmi, testovať, vyhodnocovať, diskutovať, chatovať a používať celý rad ďalších možností pri napĺňaní pútavých a efektívnych interaktívnych rozvojových plánov v oblasti dištančného alebo kombinovaného vzdelávania alebo personalistiky.

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu
(už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

DOSTUPNÉ FORMY:
Prezenčne: naša učebňa,
Alejova 5, Košice
Online: LMS, áno, www.mlearning.sk/lms
Online LIVE: áno, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku

Kontakt:
Jaroslav Verlík – lektor, tel. 0948 203 003
Mgr. Art Jozef Kruželák – lektor
info@mlearning.sk

mLearning_mark