Kurz iSpring Suite 10 – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

Sada aplikácií iSpring Suite 10 poskytuje ucelené a integrované prostredie pre vytváranie a publikovanie bohatých digitálnych vzdelávacích obsahov s multimédiami.  iSpring Suite 10 sa inštaluje ako doplnková karta so všetkými ponukami nástrojov, editorov a podaplikácií do prostredia PowerPointu a v spoločnej synergii predstavujú ohromnú nálož funkcionality a variability. Ak potrebujete rýchlo vytvoriť a publikovať online prezentácie, vytvárať elektronické testy, interaktívne simulácie, scenárové aplikácie, videotutoriály a elektronické booky, neváhajte! iSpring Suite 10 vás zakrátko premení na skutočne moderného digitálneho autora a publishera vzdelávacích obsahov a prezentácií,

Sada iSpringSuite obsahuje nástroje: iSpring Presenter, iSpring QuizMaker, iSpring TalkMaster, iSpring Cam Pro, iSpring Visuals a iSpring Flip.  Podrobnosti nájdete v nasledujúcej osnove:

OSNOVA

O integrovanej sade iSpring Suite 10

 • Prehľad karty v rozhraní PowerPointu
 • Možnosti tvorby obsahu na strane Powerpointu
 • Vkladanie obrázkov, kreslenie a animovanie objektov na strane PowerPointu
 • Koncept integrácie PowerPointu a iSpring Suite 10
 • Komponenty iSpringSuite – popis, spoločná koncepcia

iSpring Presenter 10 (tvorba HTML5 kurzov)

 • Import, nahrávanie, úprava videa
 • Import, nahrávanie, úprava audia
 • Vkladanie Web objektov
 • Vkladanie Youtube vídeí
 • Tvorba interaktívneho tlačidla – link, vnútorná navigácia
 • Vytváranie scenárov a hierarchie pomocou panelu Presentation Explorer

iSpring QuizMaker 10 (tvorba testov, dotazníkov, edukačných hier)

 • Vytvorenie nového projektu – samostatne
 • Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
 • Rozhranie QuizMakera
 • Vloženie úvodného slidu
 • Prehľad typov otázok a interakcií – graded, survey
 • Zostavovanie testov
 • Nastavovanie vlastností otázok
 • Nastavenie globálnych vlastností testu
 • Export do HTML5, SCORM, xAPI
 • Distribúcia a zber dát – email, server

iSpring TalkMaster 10 (tvorba dialógových scenárových simulácií)

 • Vytvorenie nového projektu – samostatne
 • Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
 • Rozhranie TalkMastra
 • Vytváranie scén
 • Vloženie postavy (avatar) a grafiky pozadia
 • Tvorba vetvených variácií zo scény
 • Nastavenie spätnej väzby
 • Budovanie logických scén a ich vetiev
 • Nastavenie globálnych vlastností simulácie
 • Export do HTML5, SCORM, xAPI
 • Distribúcia a zber dát – email, server

iSpring Visuals 10 (tvorba bohatých výučbových interakcií)

 • Vytvorenie nového projektu – samostatne
 • Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
 • Rozhranie iSpringVisuals
 • Ponuka 12 interakcií rôzneho typu – Timeline, Directory, FAQ, Book…
 • Nastavovanie vizuálnych a funkčných vlastností interakcií
 • Export do HTML5, SCORM, xAPI

iSpring Cam Pro 10 (tvorba videí a tutoriálov)

 • Vytvorenie nového projektu – samostatne
 • Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
 • Rozhranie iSpringCam Pro
 • Nastavenie vlastností pre nahrávky – počet kamier, rozmery…
 • Nahrávanie videolekcií pomocou iSpring Cam
 • Nastavenie vlastností – kvalita videa, playbar
 • Editácia záznamov v prostredí  Audio/Video editora
 • Pokročilé techniky – vkladanie titulkov, grafiky a externých médií
 • Export MP4, Youtube video

iSpring Flip 10 (konverzia Word, PDF a PPT súborov na HTML5 ebooky)

 • Možnosti tvorby ebookov a exportu pre rôzne platformy

Možnosti a nastavenia exportu, Integrácia s LMS

 • Náhľady publikovania – vizualizácia pre desktop, tablet, smarfón
 • Pokročilá správa projektu v paneli Presentation Explorer
 • Možnosti nastavení dialógového okna Publikovať
 • Úprava prehrávača a playbaru iSpring
 • Vkladanie príloh, zvýrazňovače, info o autorovi a pod.
 • Výstupné formáty: Web, Video, CD, SCORM, AICC, xAPI, cmi5,
 • Publikačné platformy: iSpringLearn, Moodle, otherLMS

Vypísanie termínov:
verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu (už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

INFO, CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

VIAC INFORMÁCIÍ:

tel. 0948 203 003,
info@digitaldesign.sk

Be the first to comment

Leave a Reply