Kurz Grafický dizajn – typografia a layout

Akreditovaný komplexný odborný kurz, na ktorom sa oboznámite s pravidlami a princípmi grafického dizajnu a zásadami navrhovania layoutov tlačovín a publikácií pre profesionálnu tlač. Kurz je jedinečný tým, že je cieľovo orientovaný v prvom rade na grafický dizajn v teórii aj praxi. Samozrejme, nezabúdame ani na obsluhu softvérov, s ktorými sa naučíte pracovať.

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (Prezenčné + Dištančné). Povinný aj modul AKR1.
Cieľová skupina

 • Osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho dizajnu a multimédií – navrhovanie a tvorba grafických layoutov strán, sadzba publikácií a periodík
Profil absolventa

 • Absolvent modulu samostatne navrhuje layouty tlačovín, knižných publikácií a periodík. Ovláda špecifiká počítačovej sadzby a spracovania dlhých dokumentov.
Metódy

 • Teoretická príprava v špecifikách vytvárania printovej grafiky a prípravy do tlače, praktický nácvik v učebni, simulácie v online systéme
Rozsah modulu:  48,00 hodín

Učebné plány a osnovy

Práca v aplikáciach – Adobe InDesign – 10 hod., z toho 10 hod. prezenčne a 0 hod. dištančne
 • Úvod do aplikácie
 • Rozhranie a pracovná plocha
 • Vytvorenie a uloženie dokumentu INDD
 • Základné práce s textami
 • Princípy sadzby textov
 • Typografické pravidlá
 • Vkladanie a import externej grafiky
 • Sadzba na spadávku a niektoré ďalšie špecifiká
 • Kombinovanie textov s grafikou
 • Spätná úprava externých grafík v materských editoroch (panel Väzby)
 • Export a tlač dokumentov do formátu PDF
Práca v aplikáciach – Adobe Illustrator – 10 hod., z toho 10 hod. prezenčne a 0 hod. dištančne
 • Úvod do aplikácie
 • Rozhranie a pracovná plocha
 • Vytvorenie a uloženie dokumentu AI
 • Základy kreslenia v aplikácii Illustrator CS6 – ponuky a nástroje
 • Základné a kombinované tvary
 • Nástroj Pero a obkresľovanie
 • Vyfarbovanie, štýly, stopy, symyboly
 • Vrsty a Väzby
 • Ukladanie v natívnom formáte a formáte PDF
Práca v aplikáciach – Adobe Photoshop – 10 hod., z toho 10 hod. prezenčne a 0 hod. dištančne
 • Úvod do aplikácie
 • Rozhranie a pracovná plocha
 • Otváranie obrázkov a ukladanie dokumentov PS
 • Základné posúdenie úpravy a korekcie obrázkov
 • Orezanie, vyrovnanie, zlatý rez
 • Tóny, jas a kontrast
 • Farebné vyváženie a farebný režim
 • Rozlíšenie a rozmerová veľkosť bitmáp
 • Niektoré dôležité retušovacie techniky – klonovacie razítko, červené oči…
 • Ostrenie obrázkov
 • Ukladadanie vo formátoch PSD a PDF
Odborný výcvik – 14 hod., z toho 14 hod. prezenčne a 0 hod. dištančne
VYPRACOVÁVANIE PROJEKTOV

 • layout knižnej sadzby, dizajn časopiseckých a novinových strán
Príprava do tlače
 • Čo je PostScript
 • Čo je to PDF (portable document format)
 • Vytvorenie korektného tlačového súboru zo zdrojovej aplikácie
 • Kontrola dokumentu
 • Kontrola PDF pred odoslaním do tlače – Adobe Acrobat
10. Forma záverečnej skúšky: Prezenčne:

 • Vedomostný test – požadovaná úspešnosť 75 %
 • Obhajoba layoutu knižnej publikácie a sadzba novinovej a časopiseckej dvojstrany, vytvorených na praktickom výcviku
 • Diskusia, záver
Študijné materiály

 •       interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, odborný výcvik,

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom priamo v učebni):

 • William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler – Univerzální princípy designu, CZ
 • Richard Poulin – Jazyk grafického designu, CZ
 • Paul Harris, Gavin Ambrose – Designové myšlení, CZ
 • Paul Harris, Gavin Ambrose – Formát, CZ
 • Gavin Ambrose, Paul Harris – Tisk a dokončovací práce, CZ
 • David Dabner – Grafický design v praxi (Zásady, postupy, projekty), SK
 • Von Glitschka – Vektory – základní výcvik, CZ
 • M. Beran – Typografický manuál, CZ
 • F. Blažek – Typografie, CZ
 • P. Navrátil – Počítačová grafika a multimédiá – 50 príkladov v PC grafike, CZ
 • Zdenka Dvořáková – DTP a předtisková příprava – kompletní průvodce, CZ
 • Gavin Ambrose, Paul Harris – Layout (Velký průvodce grafickou úpravou), CZ
 • Ben Willmore – Velká kniha k Adobe Photoshop CS, CZ
 • Sharon Steuer  – Mistrovství v Adobe Illustrator, CZ
 • Dave Cross, Matt Kloskowski – Adobe Illustrator CS2 – tipy a triky, CZ
 • Scott Kelby – Digitálni fotografie v Adobe Photoshopu – tipy a triky, CZ
 • Adobe InDesign CS6  – Oficiálny výukový kurz, Adobe Press, CZ
 • Adobe Illustrator CS6  – Oficiálny výukový kurz, Adobe Press, CZ
 • Adobe Photoshop CS6  – Oficiálny výukový kurz, Adobe Press, CZ

Kontakt:
Jaroslav Verlík – lektor, tel. 0915 634 888
Mgr. Art Jozef Kruželák – lektor
info@mlearning.sk