Kurz CorelDraw X8 Start už onedlho pribudne v online učebni k našim odborom

Kolegovia, radi vám oznamujeme, že aktuálne húževnato pracujeme na tvorbe elearningového kurzu CorelDraw X8 Start, ktorý pribudne v našej online učebni jednak ako samostatný kurz (doposiaľ sme Corel učili iba prezenčne), ale aj ako trvalá súčasť našich akreditovaných odborov AKR 1, 2, 3, 4 ako alternatíva k Adobe InDesign a Illustrator.  Corel bude teda voliteľný a sami sa na základe svojich cieľov alebo potrieb rozhodnete, či svoj akreditovaný odbor absolvujete v Adobe produktoch alebo v Coreli. Prístupné budete mať všetko.

K tomuto kroku sme sa rozhodli na základe vášho rastúceho záujmu o CorelDraw, čo údaje požadujú reklamky a zamestnávatelia na pracovných pohovoroch, ale aj vy sami, keďže mnohým z vás sa nepáči predplatný model Adobe programov. Dáme vám teda k dispozícii všetko a vy si vyberiete ))). Akreditácia totiž nieje viazaná na konkrétny grafický program, ale na odborné vedomosti a zručnosti, ktoré prácou v nich na kurze získate tak aby boli v súlade s osnovami.

Táto ponuka bezplatne platí aj pre všetkých minulých účastníkov našich kurzov a odborov. Stačí požiadať o reaktiváciu konta a môžete si CorelDraw prejsť..

O dostupnosti kurzu CorelDraw X 8 Start vás budeme na tomto mieste informovať.

ver

uicdrx8

Be the first to comment

Leave a Reply