Kurz Adobe Presenter + Presenter Video Creator

Adobe Presenter spolu s podaplikáciou Adobe Presenter Video Creator poskytujú ucelené prostredie pre vytváranie videoinštruktáží, tutoriálov, interaktívnych online prezentácií a testov pre akékoľvek cieľové zariadenia – stolové počítače, smartfóny, tablety aj mobily. Zatiaľ čo Presenter sa samočinne nainštaluje ako doplnok do PowerPointu a teda využíva pre tvorbu bohatého obsahu všetku funkcionalitu tohto náastroja a rozširuje ju o vlastné možnosti, VideoCreator je možné spúšťať aj ako samostatnú aplikáciu.

 • O programe Presenter – práce s multimédiami a interaktivitou
 • Audio – import, nahrávanie, editovanie, synchronizácia
 • Video a animácia – vkladanie a správa, editácia
 • Práca so vzdelávacími interakciami – prehľad, vkladanie, úprava
 • Vkladanie obrazových predlôh a avatarov, používanie scenárových predlôh
 • Testy a kvízy – typy otázok, vkladanie, vyhodnocovanie, tracking, integrácia s LMS
 • Úprava tém prehrávača, modifikácia popiskov a funkcionality
 • Možnosti používania Learning Dashboard a online kolaboratívneho vzdelávania
 • Publikovanie – Flash SWF, HTML5, interaktívne PDF, video, balíčky SCORM
Presenter Video Creator /alternatívne: iSpring Video Lectures 8/ 
4 hod., z toho 4 hod. prezenčne a 0 hod. dištančne
 • O programe Video Creator – možnosti vytvárania simulácií, lekcií a webinárov
 • Nahrávanie videoprojektov – režimy Lektor, prezentácia, kombinované zobrazenie
 • Produkcia – vkladanie vstavaných jinglov, úprava titulkov
 • Práce s videom – strih, zooming, panning
 • Publikovanie – rôzne videoformáty, integrácia s Youtube, Vimeo, Connect

Cena: 88 €

Viac info: 0948 203 003, info@mlearning.sk

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu (už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

DOSTUPNÉ FORMY:
Prezenčne:
učebňa Košice
Online dištančne LMS: v príprave
Online prezenčne LIVE: áno, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku

Be the first to comment

Leave a Reply