Ku kurzom pribudla možnosť výučby na alternatívnych softvéroch

I keď výučba na našich kurzoch prebieha v softvéroch pre grafiku, webdizajn a multimédiá od firmy Adobe, pretože sú zamestnávateľmi dosť žiadané a vysoko profesionálne, do vzdelávania sme odteraz zaradili možnosti absolvovať kurzy aj na alternatívnych softvéroch od iných spoločností – najmä softvéry CorelDRAW, Corel PhotoPaint a bezplatné softvéry Scribus, Gimp a Inkscape. Keďže naše akreditované vzdelávacie programy nestoja na konkrétnych softvéroch, ale na znalostiach z teórie a praxe grafiky a multimédií, chceme výjsť v ústrety aj tým z vás, ktorí by radi pracovali aj na iných než ,,adobáckych“ softvéroch a to z rôznych dôvodov.

Uvádzame teda možnosti alternatívnych softvérov podľa ich zaradenia v grafike:

Softvér Adobe Alternatívna – komerčná Alternatívna – freeware
InDesign CorelDRAW Scribus
Illustrator CorelDRAW Inkscape
Photoshop Corel PhotoPaint Gimp
Dreamweaver PSPad
Audition Audacity
Presenter iSpring MS Mix

Be the first to comment

Leave a Reply