Kompozícia, layout, sadzba: Vodítkami a čiarami k novým rozkresovým obzorom -:)

Vodítka sú v InDesigne veľmi silnou zbraňou. Umožňujú nám vytvárať systémy rozkresových čiar a obrazcov pre najrôznejšie grafické úkony v DTP a layoutingu. Učíme sa o nich na všetkých kurzoch, ale najviac na AKR2. Mnohí z vás už vodítka poznáte. V tomto videu ale možno nájdete niekoľko doplnkových tipov, ktoré pozdvihnú vašu úroveň práce s vodítkami k novým rozkresovým obzorom -:)

Be the first to comment

Leave a Reply