iSpringSuite | Captivate | Najvýkonnejšie nástroje pre tvorbu elearningu 2022

Podľa aktuálneho rebríčka prestížneho odborného portálu eLearning Industry patria medzi najvýkonnejšie nástroje pre tvorbu elearnigového obsahu na svete pre rok 2022 programy Adobe Captivate a iSpringSuite. Podrobný rebríček a prehľad nájdete tu: The Best eLearning Authoring Tools (Top List 2022) – eLearning Industry

Teší nás, že oba tieto skvelé softvérové prostredia vyučujeme na našom akreditovanom odbore AKR6: eLearning design – design a vývoj digitálnych vzdelávacích obsahov.

Podrobnosti k tomuto dynamicky sa rozvíjajúcemu perspektívnemu odboru digitálneho designu nájdete tu: AKR6: eLearning design – návrh a vývoj digitálnych vdelávacích obsahov – elearning designer, elearning developer – DigitalDesign.sk