iSpring Page | Nový nástroj na rýchle publikovanie obsahov pre LMS

Spoločnosť iSpring Solutions rozširuje od augusta portfólio komponentov elearningovej sady iSpringSuite 9 o nový nástroj, umožňujúci rýchlu tvorbu a publikovanie edukatívnych obsahov na báze HTML stránok. Viac info tu: