Inšpirácia v grafickom dizajne – viďte, cíťte, rešeršujte, posudzujte, archivujte, nekradnite…

Inšpirácia v grafickom dizajne je – podobne ako pri akejkoľvek inej kreatívnej činnosti človeka – neodmysliteľnou zložkou myslenia grafika. Bez istej akoby ,,predinšpirácie“ je naozaj veľmi málo pravdepodobné, že dostanete nejaký skvelý nápad a zryžujete uchváteného klienta. Častokrát sa ma na kurzoch študenti pýtajú, ako začať na svojom veľdiele. Zväčša sa pustia jednou z dvoch ciest.

Cesta prvá – otvoria si nový dokument v počítači a sústreďujú sa na ideu vytvorenia nejakého superskvelého dizajnu k zvolenej alebo zadanej téme. Čakajú, čakajú, avšak vytúžené osvietenie akosi neprichádza. Zmocňuje sa ich narastajúca nervozita a tak začnú bezmyšlienkovito klikať na nástroje, čmárať v ploche a čakajú, čo z toho bude. Samozrejme, nebude z toho viacmenej nič. Inšpirácia neprichádza na príkaz z ponuky nástrojov. Byť inšpirovaný znamená ešte pred samotným začiatkom práce disponovať inšpiračnou iskrou. Bez nej skončíte dosť znechutený a v prípade, ak sa ako dzajnérska osobnosť iba rodíte a formujete, môže byť tento nesprávny prístup dôvodom k celkovej demotivácii, pocitom akoby ,,grafickej neschopnosti“, dokonca v extrémnom prípade na dizajn zanevriete nadobro. Teda vlastne – nazlo…

Preto je druhá cesta o dosť efektívnejšia. Inšpirácia svetom. Azda najideálnejším štartérom pre dobrý vlastný nápad je inšpirácia ,,u susedov“, teda napríklad v konkurenčných dielach, produktoch, časopisoch, na webe, na ulici, vo verejnej toalete,v múzeu, skrátka kdekoľvek. Nemáme však na mysli, že musíte zakaždým pred začiatkom realizáce nejakého zadania absolvovať mechanické separované rešerše a obkukávanie. Inšpirácia u susedov má byť zakotvená v celkovom dizajnérskom myslení, spôsobe a videní života a ,,nažití“. Skrátka, dobrý grafik vidí veci v každej pozícii. Nech sa pozrie kamkoľvek, vidí a posudzuje dobrý dizajn, zlý dizajn.

Moja manželka sa zvykne smiať z môjho špecifického ,,čítania“ novín a časopisov – zistila totiž, že po otvorení predmetného periodika nečítam texty v zmysle prijímania informácií, ale pozorujem rozloženie prvkov na ploche dvojstrany, farebnosť, tónovú hustotu, foto, použitú typografiu a ďalšie atribúty dizajnu. Funím, ochkám,  achkám, obdivujem, uškŕňam sa… Pre manželku aj ostatných normálnych konzumentov tlačovín je toto moje počínanie komické a málo príčetné. Ale ja ako grafik a dizajnér viem, že možno práve nepotrebujem konkrétnu inšpiráciu ku konkrétnemu zadaniu, ale práve nasávam motívy pre budúcnosť a integrujem ich do grafického vedomia tým, že im prisudzujem istú mieru grafického pocitu k nim a celé bloky týchto vnemov ,,preddistiluem“ pre vhodné použitie v budúcnosti. Možno to znie čudne, ale ono to funguje. A vo vhodnom okamihu v budúcnosti vypláva na povrch vo forme kreatívnych motívov pri dizajnovaní. V teóriach grafického dizajnu o týchto témach na našich kurzoch často rozprávame.

V prípade, ak sa ale z nejakého dôvodu potrebujete narýchlo inšpirovať, dávajte si pozor na biblické prikázanie ,,nepokradneš“. Zrýchlená a účelová inšpirácia ,,na mieru“ môže zvádzať k preberaniu celých motívov, najmä ak vás tlačí čas. Tento stres zároveň trochu blokuje schopnosť vydolovať samostatný vlastný motív z okolia.

Takže – inšpirujte sa, nasávajte, viďte, rešeršujte, posudzujte, archivujte (a to nielen v pamäti, ale aj fyzicky – tzv. idea books) – ale zároveň platí – nekradnite. Techniky, ako si pripravovať a archivovať inšpiračné zdroje, ako dizajnérsky myslieť, aké sú postupy a kroky v procesoch dizajnovania  – čiže celkovú inšpiráciu k dobrým zvykom a mravom v dizajne – získate na práve na našich kurzoch. Takže zbytočne nerozdumujte a príďte! -:)

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply