InDesign | Ako vytvoriť projekty infografiky – vesmírna cestovka

Infografika je pododbor grafického designu, ktorý sa zaoberá špecifikami navrhovania grafických elementov a grafických produktov, s dôrazom na spracovanie informácií vizuálnou formou. Korene infografiky zasahujú do designu prezentácií (napr. PowerPooint) a spracovania tabuľkových alebo dávkových dát (napr. Excel).

Na nasledujúcom linku si môžete pozrieť, ako takúto grafiku tvoriť v programe InDesign:

https://design.tutsplus.com/tutorials/how-to-create-a-space-travel-infographic-in-adobe-indesign–cms-31428?mv=social&mv2=owned_social&fbclid=IwAR0gILnGBPzLQ8N1QrQezQ7F7i1Pf3sBxkRTx4o8XcYderYT7EkpPcQWEhM