ONLINE UČEBŇA| Illustrator Pen a Curvature – sprístupňujeme nový online kurz s lektorom

Včerajší sviatok práce sme oslávili prácou. Dokončili a nahodili sme do online učebne nový kurz Adobe Illustrator – Pen tool a Curvature tool – podrobný vektorový výcvik. Čaká vás takmer štyridsiatka videí, ktoré ucelene a koncepčne popisujú postupy k tvorbe efektívnych a elegantných vektorových kriviek nielen v Illustratore ale aj ostatných kreatívnych aplikáciách Photoshop, InDesign, Animate, Premiere Pro a AfterEffects.

Študujte tento kurz kedykoľvek online. Lektor je nepretržite k dispozícii ku konzultáciam, diskusii, praktickým výzvam. Viac o našich online kurzoch s lektorom: https://www.mlearning.sk/online-kurzy-grafiky-s-lektorom/

Prehľad videí: https://www.mlearning.sk/lms/course/index.php?categoryid=95

!!! Bežná cena našich online kurzov s lektorom je 108 €. Pre prvých piatich účastníkov je zľava 50 percent, teda iba 54€ !!! Píšte na info@mlearning.sk, informujte sa na tel. 0948 203 003