Illustrator | Ovládnite pokročilo nástroj Tvar pri kombinovaní vektorových objektov

Na našich kurzoch sa učíme vytvárať vektorové objekty rôznymi spôsobmi. Zároveň sa učíme kombinovať tieto tvary a jedným zo spôsobov sú ponuky príkazov panelu Cestár / Pathfinder. Nástrojovým ,,zhmotnením“ tohto panelu je nástroj Tvar / Shape builder tool, ktorým sa základné vektorové tvary krájajú ešte o trochu intuitívnejšie. Pozrite si video: