Illustrator | Nástroj Rozdeliť na mriežku a textové efekty

Niekedy ma v dobrom udivuje, čo všetko sa dá vtesnať do minútového videa. V nasledujúcom uvidíte zaujímavú techniku pri práci s textom a efektmi, pri použití techniky Rozdeliť na mriežku. Skúste vypracovať podobný typografický plagát: