AKR1: Illustrator | Recolor artwork a jeho možnosti

Kolegovia, funkcia Recolor artwork je tak trochu menej známa možnosť vyfarbovania vektorových objektov. Použitie nachádza najmä pri vytváraní patternov, vytvárania verzií grafík a podobne. Mrknite si to: