Gamifikácia si vytvára cestičky už aj na Slovensku

Gamifikácia je v skratke aplikovanie herných postupov, techník a myšlienok do vzdelávania dospelých, HR procesov, ale aj osobnostného poradenstva a podobných dosciplín. I keď sme sa hrali ako deti už pomerne dávno, hra je prekvapivo oveľa účinnejšou metódou, ako sa niečo naučiť, získať zručnosť, alebo napredovať osobnostne, než klasické formálne vzdelávanie F2F, ktoré je vplyvom a nástupom digitálnych technológií stále viac na ústupe. V najbližších dňoch sa k tejto problematike uskutoční zaujímavý seminár, ktorý poriada Manažérska akadémia vzdelávania v Bratislave. Viac informácií nájdete NA TOMTO LINKU.

Be the first to comment

Leave a Reply