Front-end, UX, UI, GUI, webdesigner, webdeveloper – ako tejto pojmológii rozumieť?

Súčasný svet je svetom neuveriteľnej pojmovej roztrieštenosti v profesijných oblastiach. Nové špecializácie vznikajú prakticky nielen denne, ale chvíľami sa zdá, že si ich každý jednotlivec nadefinuje rovno už sám. Ak si otvoríte Linkedin a prejdete zopár profilov, budete mať pocit, že sa chvíľami nachádzate na novej neznámej profesijnej planéte.  Znie to dobre, vyzerá to zložito a dôležito a tak si tam prechádzate rôzne pracovné pozície a hádate, čo sa skrýva za nimi.

Pre všetkých z vás, ktorí sa chystajú do praxe, možno bude malým povzbudením, že tieto špecializácie i napriek ich robotickému zneniu a neprebernej modifikácií kdejakých designérov, developerov, ceo, takých či hentakých manažérov, sú skôr self-marketingovými udičkami, než reálnou profesijnou modifikáciou. Isté rozdiely tam však existujú.

Vyberme si za príklad pozície dnešných dizajnérov a vývojárov webových stránok. Zámerne som použil bežné slovenské ekvivalenty, pretože dokonale zastrešujú menšie, špecializačné a zahranične znejúce modifikácie jednej a tej istej špecializácie, ktorých jazykom som písal aj vyššie.

Webdizajnér je odveky človek, ktorý navrhuje rozhrania webových stránok a aplikácií. Je to teda grafik so špecializáciou na weby – zaujíma ho vizuálny vzhľad a štruktúra. Dnes však už na webe nemáme iba webky navrhované pre stolové PC, ale aj mobilné aplikácie a v nich nové layouty, ktoré pripomínajú viac rôzne funkčné rozhrania softvérov, než klasické layouy webstránok. Teda – vznikajú isté hybridy, v ktorých sa prelína klasický web s prvkami aplikácií. Preto vznikajú podpozície webdizajnéra ako GUI dizajner (graphic user interface, grafik), UI designer (user intrrface, layout), alebo UX designer (user experiences, teda správanie sa užívateľa). Zatiaľ čo prví dvaja sledujú rozhranie a funkčnosť stránok a aplikácií z vizuálneho a štrukturálneho hľadiska  (sú to grafici), UX dizajnér je človek, ktorý do toho prináša ďalší rozmer – vylaďuje produkt z hļadiska užívateľskej prívetivosti a funkčnosti, teda obhospodáruje užîvateľovo chovanie sa, interaktivitu a celkovú funkčnú užívateľskú schopnosť daných stránok navigovať a informovať užívateľa. Táto oblasť je miešaninou psychológie, interaktívneho dizajnu a vizuálnej komunikácie v najširšom zmysle.

Potom máme webdeveloperov – sú to zväčša ľudkovia, kódujúci, teda programujúci webstránky. Píšu ako spisovatelia vo svojom rodnom jazyku. Sú to kodiaci v zmysle písania kódu. Webdesigner je človek, ktorý to sîce pozná takisto, ale kľúčovo pracuje vo vizuálnom režime (Dreamweaver) a pristupuje k veci viac ako grafik. Webdeveloper kòduje a skriptuje ako hluchý.

A konečne, keď sa dnes pozriete do ponúk prác napríklad na Profesii, dosť často sa tam mihá zaujímavý odbor Front / End  webdeveloper. To znamená, že tento človiečik je dosť silno univerzálnym pracovníkom, ktorý rozumie všetkým podšpecializáciám – teda navrhuje vzhľad (grafik, dizajnér), programuje webstránky (HTML, CSS), programuje interaktivitu (JavaScript) a celkovo vytvára funkčné, užívateľsky prítulné weby a aplikácie.

Nabudúce si trochu ozrejmíme pojmologicky guláš v oblasti grafického dizajnu a jeho rodových druhov.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply