Flipping classroom – inovatívne vzdelávanie – ako na to?

Flipping classrom je anglický výraz, ktorý v najširšom poňatí vyjadruje proces zavádzania inovačných metód a prvkov do vzdelávania, ktorého súčasťou je aj čiastočné nahradenie klasického vzdelávania v školských zariadeniach, dištančnými prístupmi, v kombinácii s klasickým prezenčným vzdelávaním. Viac vysvetľuje toto video:

Be the first to comment

Leave a Reply