Dreamweaver | Zabudované preprocesory CSS urýchľujú správu vzhľadov a štýlov

Práca so štýlmi CSS pri budovaní responzívneho webu je niekedy rutinná činnosť s opakujúcimi sa zápismi rovnakých vlastností pre jednotlivé elementy. Pre zjednodušenie správy a práce s takýmito štýlmi Dreamweaver používa tzv. preprocesory CSS. O čo ide je vysvetlené v tomto videu:

https://helpx.adobe.com/dreamweaver/how-to/basics-css-preprocessors.html?playlist=/ccx/v1/collection/product/dreamweaver/topics/css/collection.ccx.js&scid=9e4c36f3-5748-4822-9412-0b1dcd26d8e0&mv=social&mv2=owned_social&fbclid=IwAR0Qp84qtwRpbKCC456J05SFsC0BlCIQHcodtYs_iaZliT_6sEwyvYZ3D7w