Dreamweaver | Užitočný panel skriptov a častých reťazcov kódov – Code snippets

Využite zabudované, alebo si vytvorte a uložte vlastné reťazce kódov, do panelu Code snippets. Nesmierne vám to spohodlní, urýchli a uľahčí prácu pri tvorbe HTML projektov v Adobe Dreamweaver.

Video a skúšobné súbory nájdete tu: https://helpx.adobe.com/dreamweaver/how-to/dreamweaver-snippets.html?scid=cf7bb633-36c0-4dc1-a7b0-d0bf3fd943c8&mv=social&mv2=owned_social&fbclid=IwAR2UMfzNxMKa-XwV1GzxgMjo3J1YsCQEqAWKvMWiJyQFCPzNUo_yaSfkPkE