AKR3: Dreamweaver | Úvod do responzívneho frameworku Bootstrap

Framework Bootstrap patrí medzi najpoužívanejšie pracovné responzívne knižnice, v ktorých designéri a programátori webových stránok píšu svoje dielka. Keďže my, grafici a designéri, pracujeme najčastejšie v Adobe enviromente, dobrou správou pre nás je, že program Dreamweaver (súčasť balíka Creative Cloud) obsahuje plne integrovanú sadu komponentov Bootstrapu, ktorý nám umožní skrotiť kódy pohodlným spôsobom, aj keď nie sme primárne progamátormi. Bootstrap sa vyučuje na našom akreditovanom odbore AKR3 Webdesign a tvorba webstránok.