Kurz Projektovanie digitálnych aktivít a storyboarding

Na tomto na prax orientovanom kurze sa naučíte projektovať komplexné digitálne vzdelávacie aktivity na základe takzvaného modelu ADDIE. Ten zahŕňa všetky plánovacie a projektové kroky, navrhovanie učebných plánov a osnov a informácie k tímovej výrobnej realizácii a organizácii práce. Súčasťou kurzu sú aj pripravené projektové a storyboardové šablóny, ktoré budú môcť používať účastníci kurzov aj vo svojej vlastnej praxi. Zároveň si objasníme základné východiská, z ktorých má efektívny a dobre pripravený vzdelávací kurz vychádzať. Ide o proces stanovovania vzdelávacích cieľov, štruktúrovanie vzdelávacích obsahov ako aj proces ich výroby. Takisto si spomenieme možné spôsoby distribúcie vzdelávacieho obsahu ako aj činnosti spojené s riadením vzdelávania.

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu
(už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

DOSTUPNÉ FORMY:
Prezenčne: naša učebňa, 
Podnikateľské centrum MEI, Letná 45, 2. poschodie, č.dv. 214, Košice, 04001
Online: LMS, áno, www.mlearning.sk/lms
Online LIVE: áno, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku

mLearning_mark