CREATIVE BLOQ | 7 tipov ako rozbehnúť svoju design kariéru a získať zakázky či job

Toto je bezpochyby najpálčivejšia otázka aj pre vás, absolventov našich kurzov – ako sa odpichnúť z  miesta. Ako urobiť prvý krok do praxe,

ako získať prvé zakázky, prípadne dobrý designérsky job. Portál Creative Bloq zhrnul sedem tipov a krokov, ktoré by ste mali urobiť, aby váš nástup do praxe neskončil (zbytočne) rozpačito, prípadne zlyhal úplne.

https://www.creativebloq.com/career/how-get-design-job-1131750?fbclid=IwAR1UJNDcRLdPrmXV9bp0gQOPJvzwcPwEcdP89xz9JtgziNnxdCsXuW0Kiyg