Čierna a sýta čierna v komerčnej tlači, DTP a prepresse

V bežnej detepáckej praxi a prepresse sa častokrát stretneme s požiadavkou tlače takzvanej sýtej alebo bohatej čiernej farby. Zatiaľ čo bežná čierna farba je tvorená samostatnou zložkou K v režime CMYK (teda: 0,0,0,100), bohatá čierna k plátu K pridáva aj ďalšie sýtenie a tým je doliatie farieb C, M a Y. Pomer namiešania sa používa rôzny, najčastejšie sa stretávame s pomerom C:40, M:30, Y:30, K:100. Výsledkom je teda 200-percentná sýta čierna farba.

Viac informácií k tejto téme sa dozviete na našich kurzoch. Mnoho sa však dozviete aj z tohto videa, v ktorom sa spracúva bitmapový obraz s nasimulovanou bohatoou čiernou – výplňou v kontajneri InDesignu.:

https://helpx.adobe.com/indesign/how-to/print-black.html?adbid=10152858867977076&adbpl=fb&adbpr=89586647075&scid=social44474906&short_code=2uxyn

Be the first to comment

Leave a Reply