Captivate | Zmena veľkostí elearningových projektov s pomermi strán

Ak vyvíjate elearningové obsahy a aplikácie v Captivate, často sa stretnete s požiadavkou optimalizovať obsahy pre rôzne rozmery a pomery strán a to tak pri responzívnych ako aj neresponzívnych projektoch. Pozrite si videjko Paula Wilsona, ktorý sa tejto téme venuje v tutoriáli: