ALR6: Captivate | Ako vytvárať zo statických obrázkov interaktívne komponenty

Nástroje pre tvorbu instantných elearningových obsahov – kam sa radí okrem iných aj Adobe Captivate – umožňujú veľmi rýchlym spôsobom vytvárať z ,,bežnej“ grafiky ako sú vektorové tvary či bitmapové obrázky, interaktívne a animované komponenty. V našom akreditovanom odbore AKR6: eLearning design sa naučíte všetko v teórii aj praxi. Na jedno videjko si však môžete mrknúť dnes: