BUDÚCNOSŤ | V Adobe zanketovali 3600 kreatívcov z celého sveta. Čo zistili?

Kreatívny svet sa dynamicky mení a technologicky vyvíja. V Adobe zorganizovali celkom zaujímavú anketu – oslovili 3600 kreatívcov z celého sveta a pýtali sa na rôzne aspekty ich profesie v budúcnosti – na čo sa tešia, čoho sa obávajú, čo by si priali atď. Výsledky sú tu:

https://99u.adobe.com/articles/63300/the-creative-future-report?scid=757c191f-0b33-4252-be43-fe5e8d29099b&mv=social&mv2=owned_social&fbclid=IwAR0oCJIDalGZj53kY65fxgouFfGxKThVNkiqnOAI-aXlQxcM1Ht3cE3RmGk