Budúcnosť animácie a Flash technológií

Po uvedení nového cloudového biznis modelu Adobe aplikácií a v súvislosti s ukončením podpory prehrávania SWF súborov v mobilných zariadeniach, sa začali šíriť správy o tom, že éra Flash technológií to má pomaly zrátané. Po dlhšom období akejsi ,,nečinnosti“ či ,,neinformovanosti“ sa však zdá, že Flash nie je vonkoncom na zahodenie. Jednak preto, že nové nástupnícke technológie tabletov – takzvané Tablet PC – sú opatrené klasickými  operačnými systémami ako je Windows 8  a teda aj s predinštalovaným Flash playerom pre beh SWF súborov, a jednak aj preto, že Flash technológie rozšírili možnosti publikovania dnes už prakticky na akékoľvek médium – SWF, HTML5, mobilné aplikácie, AIR aplikácie, Full HD video a podobne. V tejto súvislosti ma zaujalo toto video, ktoré dosť podrobne predstavuje, kam sa Flash uberá a aká je budúcnosť animácie pre rôzne výstupy z prostredia Flash Professional.

Be the first to comment

Leave a Reply