Animate | Kreslenie animovanej postavičky pomocou režimu tvarov

Kolegovia, čoskoro nám začína prvý novoročný termín odboru AKR4 Interaktívne aplikácie a animácie v programe Animate. Jedným zo špecifík je kreslenie v režime tvarov (shape mode) ako zaujímavá alternatíva ku obvyklému objektovému kresleniu pomocou ciest. Shape drawing umožňuje zhotovoať vektorové obrazce špecificky pre potreby následnej animácie. Pozrite si videjko – dokonca ešte z prostredia bývalého Flashu – aké čarodejstvá sa s tým dajú robiť pri obkresľovaní náčrtku: