AKR4: Animate | Kreslenie animovanej grafiky v režime tvarov

Jedným zo špecifík pri tvorbe grafiky v Animate je kreslenie v režime tvarov (shape mode) ako zaujímavá alternatíva ku obvyklému objektovému kresleniu pomocou ciest. Shape drawing umožňuje zhotovovať vektorové obrazce špecificky pre potreby následnej animácie. Pozrite si videjko – dokonca ešte z prostredia bývalého Flashu – aké čarodejstvá sa s tým dajú robiť pri obkresľovaní náčrtku: