ANIMATE | Animácia kreslenej postavičky pomocou nástroja Bone tool (Kosti)

Dnešný link na videotutoriál je určený pre tých z vás, ktorí by ste sa chceli naučiť animovať pomocou nástroja Bone tool (nástroj Kosti). Ide o špeciálnu techniku, pomocou ktorej dokážete vzájomne prepájať časti postavy (movie clipy) a vytvárať tak kostru (skelet) pohybujúcich sa objektov. starších helpoch sa táto technika označovala aj ako inverzná kinematika.