Začíname nový odbor: AI design – digitálna tvorba pomocou umelej inteligencie

Vážení kolegovia a záujemci z radov digitálnych kreatívcov aj začínajúci grafici a designéri – vzhľadom k novým revolučným možnostiam tvorby tzv. generatívneho obsahu pomocou nástrojov umelej inteligencie, sme sa rozhodli spustiť prípravný proces návrhu a postupnému zostavovaniu nového akreditovaného odboru pod názvom AKR7: AI design – digitálna tvorba pomocou umelej inteligencie.

Tento odbor sa bude zaoberať komplexnou prípravou novej generácie digitálne kreatívnych ľudí, ktorí budú okrem tradičných softvérov pre grafiku, design a multimédiá vedieť obsluhovať aj nástroje AI. O tom, že ide o odbor mimoriadne perspektívny až nevynechateľný, dnes už azda niet pochýb. AI bezosporu ovplyvní všetky doterajšie spôsoby kreatívnej tvorby a práce a i keď majú niektorí designéri z AI určité obavy, riešením je necúvať ale prijať výzvy a integrovať ich )))

Ako sme už na našom portáli spomínali, Adobe už usilovne pracuje na vývoji vlastného AI nástroja na tvorbu vizuálneho obsahu pod názvom Adobe Firefly. Beta verzia s dostupnými ukážkami naznačuje že to bude ,,jazda“, nakoľko doterajší testeri AI softvéru tvrdia, že Firefly je už teraz o triedu lepší než iné riešenia. Uvidíme.

Informácie budú postupne pribúdať, aktualizovať sa a zostavovať do ucelených koncepcií tak, aby vyhoveli požiadavkám na akreditáciu. Nájdete ich na už zriadenej stránke pre AKR7 tu: AKR7: AI design – digitálna tvorba pomocou umelej inteligencie (beta) – DigitalDesign.sk 2023.

post image: firefly.adobe.com