AKR1 | Reklamná a propagačná grafika v Coreli – mimoriadny termín

Kolegovia, najneskôr v polovici februára otvárame mimoriadny termín akreditovaného odboru AKR1 Grafický design – reklamná a propagačná grafika, avšak tentokrát v programoch CorelDraw / Corel Photo Paint. Ak máte záujem, navštívte tieto stránky, kde získate viac informácií:

AKR1: Obsah, osnovy, ceny, postup: AKR1: Grafický design – reklamná a propagačná grafika – grafik, graphics designer – DigitalDesign.sk 2022

Prihláška a postup: Prihláška na kurz | akreditované štúdium | členská sekcia – DigitalDesign.sk 2022

VIAC INFO: tel. 0948 203 003