AKR1: Photoshop | Generative fill (AI) nastupuje!

Kolegovia, myslím, že to ovládanie našich obľúbených grafických aplikácií na základe textových pokynov a AI možnosťami bude naozaj signifikantné. Ešte sa to učí, ale výsledky sú pôsobivé a predurčujú, kam sa bude pokračovať. Pozrite si napríklad spomínanú novú funkciu Generative fill (zatiaľ beta):