AfterEffects | Importujte svoje projekty Animate a pokračujte ďalej

Najnovšie verzie Adobe Animate a AfterEffects ponúkajú zvýšenú schopnosť vzájomnej integrovanosti, samozrejme na ùrovni natívnych dokumentov. Ak by ste svoje animácie potrebovali obohatiť o celý arzenäl možností a schopností AfterEffects, môžte tak urobiť bez akýchkoľvek obštrukcií. Viac vo videu: