Affinity Publisher | Písaný tutoriál – návrh obálky knihy krok po kroku

Ak sa práve oboznamujete, alebo hodláte oboznamovať s novým programom pre *DTP a sadzbu – Affinity Publisher – môžete sa zacvičiť a inšpirovať napríklad aj nasledujúcim písaným tutoriálom (koľko málo ich už vzniká!). Nájdete ho tu:

Design a Book Cover in Affinity Publisher