Affinity Photo | Používanie klonovacích a retušovacích nástrojov a techník

Affinity Photo prináša množstvo podobných alebo dokonca rovnakých nástrojov, aké nájdete vo Photoshope. Volajú sa mierne inak ale práca s nimi je intuitívna. Pozrite si video o tom, ako začať retušovať a klonovať v Affinity Photo.