Affinity Designer | Tri spôsoby ako vyberať a orezávať grafiku vo vektorovej aplikácii

I keď je Affinity Designer vektorová aplikácia, umožňuje do značnej miery pracovať aj s bitmapami (ak z nejakého dôvodu nemáte inštalovaný aj Affinity Photo). V nasledujúcom krátkom videu si to pozrite: