Affinity | Designer, Photo – mimoriadny termín kurzov, začíname od 31.1.2020

Oznamujeme záujemcom o kurzy grafiky a designu otvorenie mimoriadneho termínu kurzov k programom Affinity Designer a Photo, vrátane predtlačovej prípravy a výstupu produktov, exportu webovej grafiky a teórií počítačovej grafiky. Kurz začne dňom 31.1.2020 od 10.00 hod. Kurz pobeží v učebni, avšak zároveň s online prenosom so zdieľaním obrazoviek a hovoreného výkladu, čiže si pokojne vyberte či sa zúčastníte online (pre vzdialených) alebo prídete do našej učebne  na Skladnej 38  v Košiciach.

Viac informácií a podrobnosti: tel. 0948 203 003, email: info@digitaldesign.sk

Osnovy kurzov:
Affinity Designer: https://www.mlearning.sk/kurz-affinity-designer-rozsireny-softverovy-trening-i-ii-iii/
Affinity Photo:  https://www.mlearning.sk/kurz-affinity-photo-rozsireny-softverovy-trening-i-ii-iii/