Adobe Animate CC: Vizuálne glosáre s výukovými témami a konceptami práce

Dnes by sme chceli upriamiť vašu pozornosť na zaujímavé spracovanie nápovedy k Adobe Animate CC. Náš aktuálne prebiehajúci termín semestrálnej rekvalifikácie sa totiž už onedlho naplno ponorí do tajov Animate CC / Flash CS6, avšak aj pre kohokoľvek iného môžu dobre poslúžiť  novátorky poňaté sytémy výukových vizuálnych glosárov k Animate CC, v ktorých sa nachádzajú rozpracované koncepty a tématiky, najmä pre začiatočníkov. Mrknite:

https://helpx.adobe.com/animate/using/visual-glossary.html?scid=social69432576&adbid=10158088933645634&adbpl=fb&adbpr=14043570633

Be the first to comment

Leave a Reply