Adobe Animate CC tutoriál: Ako vytvoriť a animovať ťahy s premenlivou šírkou

Je to jedna z nových funkcií, ktorá prináša nové a rýchle kreatívne možnosti. V Adobe Animate od verzie CC môžete – podobne ako v Illustratore už od verzie CS6 – používať nástroj premenlivej šírky, aby ste mohli ihneď meniť na ľubovoľnom mieste vašich vektorových ciest a kresieb šírku ťahu a vytvárať tak kreslené a cartoon efekty ťahov. V Illustratore je k tomu nástroj šírky a skvelé je, že v Animate CC môžete tieto šírky nielen vytvoriť, ale rovno aj rozanimovať. Mrknite si video k tejto téme:

https://helpx.adobe.com/animate/how-to/draw-animate-variable-width-strokes.html?set=animate–get-started–essential-beginners&scid=social66682156&adbid=10157572634755634&adbpl=fb&adbpr=14043570633

Be the first to comment

Leave a Reply