mLearning design / Captivate / iSpring Suite

Quiz results analyzer Captivatu spolupracuje s PHP webserverom

Ak ste užívateľom Captivate verzie 5 a vyšším, určite si prečítajte článok o inštalácii a používaní podaplikácie Adobe Captivate Quiz results analyzer. Umožní vám zbierať rôzne dáta o štúdiu účastníkov vašich kurzov. Celé workflow je kompletne FREE. Článok na tomto linku.

mLearning design / Captivate / iSpring Suite

Používame LMS Moodle vo vzdelávaní a personalistike

Účastníci kurzu sa naučia ovládať najpoužívanejší online systém pre správu a riadenie vzdelávania a hodnotenia osôb – LMS Moodle. Moodle je bezplatne šírený online vzdelávací systém, ktorý ponúka nepreberné možnosti správy a riadenia výučby vo firemných a komerčných prostrediach (vzdelávacie inštitúcie, samostatní lektori atď.). Pomocou Moodlu môžete vytvárať elektronické kurzy, vytvárať predmety, kurzy, vytvárať a spravovať kontá účastníkov, vytvárať skupiny (triedy), zadávať rôzne typy aktivít (prednáška,tréning, test, kniha, súbor, webová stránka, SCORM balíček atď.), sledovať plnenie učebných plánov, komunikovať s účastníkmi, testovať, vyhodnocovať, diskutovať, chatovať a používať celý rad ďalších možností pri napĺňaní pútavých a efektívnych interaktívnych rozvojových plánov v oblasti dištančného alebo kombinovaného vzdelávania alebo personalistiky. Vypísanie termínov: verejné alebo individuálne podľa záujmu (už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!) DOSTUPNÉ FORMY: Prezenčne: naša učebňa, Podnikateľské centrum MEI, Letná 45, 2. poschodie, č.dv. 214, Košice, 04001 Online: LMS, áno, www.mlearning.sk/lms Online LIVE: áno, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video Mobilná učebňa a výjazd: áno – pre skupiny, plne vybavená notebooková učebňa, pricestujeme kdekoľvek na Slovensku Kontakt: Jaroslav Verlík – lektor, tel. 0915 634 888 Mgr. Art Jozef Kruželák – lektor >> čítať ďalej

mLearning design / Captivate / iSpring Suite

Vybrať si kurz online naživo, alebo dištančný elearning?

 Čo myslíte, ktorá zo vzdelávacích metód je ,,lepšia”? Poďme si v krátkosti rozmeniť na drobné obe formy. V prvom rade, obe metódy vzdelávania majú odlišný prístup z hľadiska lektora. Pri online kurzoch naaživo lektor vysvetľuje učivo v prednáške a vy sledujete dianie na jeho obrazovke cez online zdieľanie.  Máte možnosť klásť priebežné otázky, na ktoré vám bude odpovedané, čo prináša vysokú mieru interaktivity a feedbacku. Pri samostatnom štúdiu je možnosť konzultácií s lektorom obmedzená na dohodnuté termíny, alebo dohľad v systéme LMS, kde môžete lektorovi zanechať svoje otázky. Z tohto pohľadu teda je teda online kurz naživo akosi výhodnejší. Vec má ale aj svoje obojstranné ,,ale” – počas online kurzu ide o skupinovú akciu, ktorá má mať veľmi jasný priebeh a z pohľadu študenta nie je možné uhrať napríklad výpadky  niektorých starších širších vedomostí, na ktoré by mali nadväzovať tie nové. Inými slovami, lektor nemôže v nejakej rozsiahlejšej miere opustiť osnovu prednášky a jej skupinový dej, aby jednotlivcovi vysvetlľoval  iné  témy, pretože ostatní poslucháči by sa nudili. Lektor zároveň nemôže vyčkávať na praktické overovanie každého >> čítať ďalej

mLearning design / Captivate / iSpring Suite

Responzívny dizajn v Captivate 8 – druhá nástrojová lastovička prilieta

Keď Adobe v roku 2012 poprvýkrát uviedlo nové možnosti vývoja a publikovania webových obsahov v jazyku HTML5 a CSS3 v aplikácii Dreamweaver CS.5.5, bolo od začiatku jasnè, že responzívny dizajn webstránok bude ideálnym riešením pre webových pogramátorov a webdizajnèrov tak, aby boli schopní prinášať rozmanitè obsahy pre rozmanitè stolove, prenosnè aj mobilnè zariadenia, s rozmanitými operačnými systèmami, rozmanitými browsermi a nakoniec aj ich rozmanitými verziami. Možno je tento ,,rozmanitý výpočet” trochu unavujúci, ale verne vystihuje dnešnú realitu, s ktorou sa musia vývojári webvých stránok ale aj digitálnych vzdelávacích obsahov a multimêdií vysporiadať. Princípom responzívneho dizajnu je príprava tekutých obsahov. Samozrejme, tekutosť tu chápeme ako schopnosť layoutu a jeho obsahov pružne sa presúvať a prispósobovať róznym veĺkostiam obrazoviek a displejov a to tak pevných ako aj mobilných zariadení, aby sa všetko zobrazilo správne, bolo plne funkčnè a užívateĺsky prîtulnè. V predmobilnej ère sme si častokrát pohodlne vystačili s fixnými jednotkami layoutov, fixnou veĺkosťou mêdií a ak sa malo v obsahoch čosi hýbať, alebo byť interaktívne, vhupli sme do Flashu a spáchali banner či appku. Dnes je >> čítať ďalej

Grafika / DTP / InDesign / QuarkXPress / Affinity Publisher

Nová verzia Adobe Presenter 10 publikuje priamo do HTML5

Pred niekoľkými dňami spoločnosť Adobe uvoľnila do predaja novú verziu nástroja na vývoj elearningových vzdelávacích obsahov priamo v prostredí PowerPointu – Adobe Presenter 10. Už verzia 9 priniesla niektoré veľmi zásadné novinky a vylepšenia ako learning dashboard, learner collaboration, vylepšený VideoCreator a rozšírené interakcie, verzia 10 v tomto trende pokračuje a prináša ako kľúčovú novinku export obsahov priamo z PowerPointu do formátu HTML5 a CSS. Ide o nepochybne výborné vylepšenie predovšetkým pre lektorov, trénerov a ostatných vzdelávajúcich, ktorí publikujú alebo hodlajú publikovať pre mobilné zariadenia, ktoré dnes už nepodporujú prehrávanie obsahov Flash SWF.  Viac informácií budeme prinášať priebežne na tomto webe, alebo sa pozrite už teraz na produktové stránky Adobe Presenter 10.

Aktuality / Oznamy / Blog

A. Partidge prednášal v Austrálii o mLearningu

Allen Partidge, senior elearning evangelist, absolvoval prednedávnom u protinožcov šnúru seminárov a vystúpení k novým možnostiam publikovania a distribuovania digitálnych vzdelávacích obsahov pre mobilné zariadenia. Mrknite si túto prednášku z austrálskeho Melbourne: http://new.livestream.com/WilkarProductions/AdobeAllenPartridge/videos/53054632

Všetky články

Teória a prax e-learningu: História a súčasnosť elektronického vzdelávania

E-learning (z angl. spojenia electronic learning = elektronické vzdelávanie) pozvoľne vznikol už pomerne dávno – zhruba pred dvoma desaťročiami, kedysi v začiatkoch prudkej expanzie používania počítačov a následne aj internetu. Elekrtonické vzdelávanie (spočiatku v predinternetovej dobe nazývané aj CBT: computer based training = vzdelávanie na počítači) bolo logickou odpoveďou na nové informačné a technologické možnosti, ktoré nám expandujúce technológie (nazývané aj IKT – Informačno-komunikačné technológie) umožňovali a ďalej stále viac umožňujú.